Privat pasningsordning

Info

Pris

Fuldtidsplads 48 timer 8865 kr. om måneden (egenbetaling 2600kr.)

Der er betaling i alle måneder på året og betalingen skal være på vores konto senest den første hverdag i måneden.

Kommunen giver søskenderabat efter gældende regler, men desværre ikke friplads.

Åbningstider

Mandag-Torsdag 6:30-17

Fredag 6:30-16

Da vi langt de fleste dage er i huset er der ikke et bestemt tidspunkt man skal være her på.

Der vil altid være mulighed for pasning af Jeres barn i troldungerne på de dage vi har åbent også selvom en af os er syge., da vi kalder vikar ind.

Medbrig

Hvert barn skal medbringe skiftetøj der passer til årstiden. Hvis der er behov for specialkost skal det også medbringes. Ellers sørger vi for mad, bleer, cremer mm.

Ferie og lukkedage 2020

Vinterferie: 12/2-14/2 Onsdag, Torsdag og Fredag i uge 7.

Påskeferie: 6/4-8/4 Mandag, Tirsdag og Onsdag udover helligdagene.

Stor bededag. 8/5

Kristihimmelfartsdag og efterfølgende Fredag. 21/5-22/5

2. Pinsedag. 1/6

Grundlovsdag 5/6

Sommerferie: Uge 29, 30 og 31.

Efterårsferie: 12/10-14/10 Mandag, Tirsdag og Onsdag i uge 42.

Juleferie: 24/12-1/1 Mellem jul og nytår.