Privat pasningsordning

Info

Pris

Fuldtidsplads 48 timer 9145 kr. om måneden (egenbetaling 2803kr.)

Der er betaling i alle måneder på året og betalingen skal være på vores konto senest den første hverdag i måneden.

Kommunen giver søskenderabat efter gældende regler, men desværre ikke friplads.

Det er en god ide at skrive sit barn op fra fødselen da der er lang venteliste

Åbningstider

Mandag-Torsdag 6:30-17

Fredag 6:30-16

Da vi langt de fleste dage er i huset er der ikke et bestemt tidspunkt man skal være her på.

Der vil altid være mulighed for pasning af Jeres barn i troldungerne på de dage vi har åbent også selvom en af os er syge., da vi kalder vikar ind.

Medbrig

Hvert barn skal medbringe skiftetøj der passer til årstiden. Hvis der er behov for specialkost skal det også medbringes. Ellers sørger vi for mad, bleer, cremer mm.

Ferie og lukkedage 2022

Vinterferie: Uge 7.

Påskeferie: Mandag, Tirsdag og Onsdag inden påske samt helligdagene.

Stor bededag.

Kristihimmelfartsdag og efterfølgende Fredag.

2. Pinsedag.

Grundlovsdag 5/6

Sommerferie: Uge 28, 29 og 30.

Efterårsferie: Uge 42.

Juleferie: 23/12-2/1 Mellem jul og nytår.