Privat pasningsordning

Værdier og pædagogik

Værdier

Udeliv

Vi fokuserer på at give børnene mulighed for naturoplevelser og udeliv, fordi det:
– Nedsætter sygdom
– Udvikler fantasien
– Giver børnene lyst til at bruge kroppen
– Der er højt til himlen
– “Fra jord til bord” giver børnene læring om hvor maden kommer fra, og mulighed for at være involveret i processen.

Kultur

Vi holder af eventyr og fortællinger og indfletter det i hverdagen, så børnene fra starten får kendskab til kultur og historie.

Økologi

Vi prioriterer økologi i både mad og plejeprodukter, både af hensyn til børnenes sundhed og generel bæredygtighed.

Pædagogik

Vi følger ikke en bestemt retning inden for pædagogikken, men lader os inspirere af forskellige teorier med det mål at styrke det enkelte barns læring, selvværd og sociale kompetancer.

Vi anvender anerkendende pædagogik, og følger børnenes spor. Dette giver barnet selvværd og stimulerer dets udvikling.

I 0-3 års alderen sker der store spring i udviklingen det er blandt andet der hvor man begynder at gå og tale. Derfor er det vigtigt at stimulere denne udvikling

Læreplaner

Vi arbejder med den styrkede pædagogiske læreplan da vi føler det er et godt redskab til at sikre kvaliteten

Læreplans blomsten med de seks temaer